Share

Author: zenzi2018

Phong cách hiện đại

Phong cách thiết kế hiện đại xuất hiện rất nhiều tại các đô thị lớn tại Việt Nam Đây là phong cách thể hiện một bước tiến lớn bằng cách loại bỏ việc sử dụng các họa tiết trang trí của trường phái cổ điển cũng như việc sử dụng vật liệu mới như kính, […]

read more

Phong cách cổ điển

Phong cách nội thất cổ điển có nguồn gốc xuất phát từ phong cách thiết kế Hy Lạp và La Mã. Ở Việt Nam, khái niệm về phong cách này thường được hiểu là những công trình được thiết kế theo phong cách châu Âu, cầu kỳ với nhiều chi tiết. Đây là cách hiểu […]

read more